Avaldatud: 2020-03-25 14:00:45 CET
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods investoritele suunatud veebiseminari kokkuvõte

Täna, 25. märtsil 2020. a, algusega kell 11:00 (Eesti aja järgi, GMT+2), toimus AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) veebiseminar, kus PRFoods’i juhatuse liige Indrek Kasela tutvustas PRFoods’i, selle tegevusi ja tulevikuplaane ning PRFoods 22.01.2025 võlakirjade avalikku pakkumist. Veebiseminar toimus eesti keeles.

PRFoods tänab kõiki osalejad. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav siit; veebiseminari presentatsioon (inglise keeles) on kättesaadav siit.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena PRFoods’i väärtpaberite (võlakirjade ega aktsiate) omandamiseks, samuti ei toimu väärtpaberite müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

PRFoods’i käimasoleva võlakirjade avaliku pakkumise prospekt ja selle lisa on avalikustatud ning kättesaadavad PRFoods’i ning Finantsinspektsiooni veebilehtedel www.prfoods.ee ja www.fi.ee. Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda viidatud prospekti ja selle lisaga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. PRFoods’i võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis.

Lisainformatsioon:

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee