Paskelbta: 2020-03-25 12:50:04 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-25 12:50 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,6013 67,465 1938,1797 195063,34
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,5052 2,2602 5074,0945 752923,9132
INVL Baltijos fondas 29,2819 0 134,899066 195965,915805

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com