Publicēts: 2020-03-25 11:22:18 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Biržas paziņojums par Fiksētas likmes (nekonkurējošā) izsolēm

Rīga, Latvija, 2020-03-25 11:22 CET --

Vērtspapīru ISIN kods LV0000550101
Nekonkurējošās izsoles datums 25.03.2020
Norēķinu datums 27.03.2020
Dzēšanas datums 20.03.2022
Piedāvājuma apjoms nekonkurējošā izsolē (EUR) Nav noteikts
Valsts kases noteiktā fiksētā peļņas likme (%) 0.014
Viena vērtspapīra cena (% no nominālvērtības) 99.972274
 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2019. gada 4. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,17 miljardi EUR.

    

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com