Publicēts: 2020-03-25 11:18:09 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Biržas paziņojums par valsts vērtspapīru konkurējošās izsoles rezultātiem

Rīga, Latvija, 2020-03-25 11:18 CET --

Vērtspapīru ISIN kods LV0000550101
Konkurējošās daudzcenu izsoles datums 25.03.2020
Norēķinu datums 27.03.2020
Dzēšanas datums 20.03.2022
Piedāvājuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 32 000 000
Pieprasījuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 60 000 000
Pārdotais apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 32 000 000
Konkurējošās daudzcenu izsoles dalībnieku skaits 4
Valsts kases noteiktā maksimālā peļņas likme (%) 0.050
Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme (%) 0.000
Vidējā svērtā un maksimālā apmierinātā peļņas likmes (%) 0.014 un 0.050
 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2019. gada 4. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,17 miljardi EUR.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com