Publicēts: 2020-03-25 08:54:31 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

CORRECTION: Par valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu

Rīga, Latvija, 2020-03-25 08:54 CET -- PALIELINĀTS konkurējošās izsoles apjoms.

Biržā Nasdaq Riga 2020. gada 25. martā notiks Latvijas valsts vidēja termiņa obligāciju papildu emisijas izvietošana konkurējošajā daudzcenu izsolē un nekonkurējošajā (fiksētas likmes) izsolē.

Peļņas likme nekonkurējošajai izsolei, ko noteiks Valsts kase, tiks publicēta biržas Nasdaq Riga mājaslapā pēc konkurējošās daudzcenu izsoles.

 

Latvijas valsts vidēja termiņa obligāciju izsoļu raksturlielumi:

ISIN Īsais nosaukums Nominālvērtība
(EUR)
Dzēšanas datums Fiksētā ienākuma izmaksas
datumi
Konkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Konkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Nekonkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Nekonkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Norēķinu datums
LV00005 50101 LVGA000022A 1 000 20.03.2022. 20.03.2021. 20.03.2022. 25.03.2020.
10:00-12:00
32 000 000    25.03.2020.
   14:00-15:00
Nav noteikts 27.03.2020.

 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2019. gada 4. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,17 miljardi EUR.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com