Avaldatud: 2020-03-24 20:26:38 CET
Magnetic MRO
Perioodiline teave

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE 2019. AASTA II POOLAASTA KOHTA

ÜLDINFO

Magnetic MRO AS on sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte, omades rohkem kui kahe kümnendi jagu kogemusi terves maailmas. Ettevõtet on tunnustatud innovatiivsete lähenemiste eest ning ettevõte on tõestanud end lennufirmadele, lennuki osade tootjatele ja varaomanikele täisteenust pakkuva firmana.

 

2019 II poolaasta TEGEVUSED JA SÜNDMUSED

3.kvartal:

 • Magnetic MRO tugevdab oma positsiooni Aasias, EngineStands24 avab Hiinas mootorialuste rendikeskuse. Magnetic MRO tütarettevõte, EngineStands24 avas Hiinas uue mootorialuste rendikeskuse. Guangzhou punkt käivitatakse koostöös Magnetic MRO aktsionäri, Hiina ettevõtte Hangxin Aviation Services Co. Ltd-ga, pakkudes oma klientidele valikut kõige populaarsematest mootorialuste tüüpidest, nagu CFM56-5A / B, CFM56-7B ja V2500.
 • Magnetic MRO värvis airBalticu Airbus A220-300 lennuki Leedu lipu värvidesse

Magnetic MRO värvis Läti lennufirma airBalticu kolmanda A220-300 tüüpi lennuki, millel seekord on kujutatud Leedu riigilipu värvid.

 • Magnetic MRO tootis seni suurima arvu interjööri detaile Soome rahvusliku lennufirma, Finnair projekti tarbeks.

Magnetic MRO ja Finnair sõlmisid hiljuti lepingu, et värvida ja uuendada kõik 12 ettevõtte partnerfirma Norra poolt opereeritavat ATR-tüüpi lennukit. Magnetic MRO tootmisüksuse jaoks on selle projekti tarbeks toodetud detailide arvuline hulk siiani ettevõtte suurim, mis majasiseselt toodetud.

 • Magnetic MRO tähistas 600 lennukihoolduse täitumist.

Magnetic MRO tähistas hiljuti saabunud Boeing 737 tüüpi kaubalennuki saabumisega ettevõtte 600 lennukihooldust. Selline sümboolne saavutus näitab nii ettevõtte kasvavat efektiivsust kui ka kliendibaasi laienemist globaalses plaanis. 

 • Direct Maintenance avas liinihooldusjaama Berlin-Schönefeld (SXF) Lennujaamas

Direct Maintenance teavitas Belin-Shönefeld (SXF) lennujaamas liinihooldusjaama avamisest, mis on ühtlasi ettevõtte neljas hooldusjaam Saksamaal. Ettevõtte haldab antud jaamas lennukitüüpe nagu B737, B767, A320 ning pakub lisaks ka lennuki välipesu ning mootorite pesu.

 4.kvartal:

 • Magnetic MRO värvis esimese ATR72 tüüpi lennuki lennufirma SAS värvidesse

Magnetic MRO värvis oma Tallinnas asuvas värvimisangaaris esimese ATR72 tüüpi lennuki lennufirma SAS uhiuutesse värvidesse. Hiljuti uuendas lennufirma SAS peale 21 aastat esmakordselt oma visuaalset kuvandit ning tõi välja ka uue kujunduse lennukite välidisainis. Uue kujunduse loomisel on kasutatud modernset, kuid klassikalist skandinaavia disaini ja on loodud edasi kandma lennufirma tulevikuvaadet. 

 • Magnetic MRO Training omandas Airbus A320 NEO LEAP 1A ja PW1100G lennuki mootoritüübi koolitusõiguse

Magnetic MRO Training, Magnetic MRO koolitusorganisatsioon, omandas hiljuti õiguse korraldada koolitusi Airbus A320 NEO LEAP 1A ja PW1100G lennuki mootoritüüpidele. Uus koolitusõigus annab võimaluse teostada treeninguid nii Airbus A320 CEO/NEO lennukitüüpide erinevuskoolitustele kui ka täismahus Airbus A320 NEO lennukitüübi koolitusispetsialistidele, kellel varasemalt puudus kokkupuude antud lennukitüübiga

 • Magnetic MRO teostas 60. lennukihoolduse lennufirma Austrian Airlines lennukile ja sõlmis uue teenindusaegade lepingu

Magnetic MRO ja Austria kohalik lennufirma, Austrian Airlines sõlmisid teenindusaegade lepingu. Uue lepingu kohaselt reserveerib Austrian Airlines kaks hoolduskohta Magnetic MRO angaaris alates 2020 talvehooajast kolmeks aastaks kuni aastani 2023. Austrian Airlines on Magnetic MRO teenuseid kasutanud alates aastast 2005, mil alustati hooldusteenuse pakkumist lennufirma Boeing 737-800 lennukitüüpidele. Alates 2013 alustas Magnetic MRO lennufirma Airbus 320 perekonda kuuluvate lennukite hooldust. 2019 aasta lõpu seisuga on Magnetic MRO Tallinna angaaris kokku hooldust teostatud 60 Austrian Airlines lennukile.

 • Magnetic MRO ostis lennufirmalt airBaltic 4 Boeing 737 lennukit

Magnetic MRO ostis Läti lennufirmalt, airBaltic neli Boeing 737 classic tüüpi lennukit. Peale lennukite kätte saamist Läti kohalikult lennufirmalt, jätkavad kõik neli lennukit uute omanike käes. Detsember 2019 seisuga kuulus air Baltic’u lennukiparki kokku 36 õhusõidukit, millest 21 on Airbus A220, 12 Bombardier Dash 8 Q400 NextGen ja neli Boeing 737 CL tüüpi lennukid. Otsus müüa kõik oma Boeing 737 CL lennukid oli pikalt planeeritud samm, et keskenduda uutele, Airbus A220 lennukitele, mis tagavad suurema kütusesäästlikkuse ning aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge.

 

BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED

 • COVID-19 pandeemia ja kehtestatud nii Eesti Vabariigis kui teistes riikides eriolukord mõjutavad negatiivselt Magnetic MGO Grupp AS’i finants- ja majandustegevuse tulemusi. Kuna eriolukord on ülemaailmne ja selle kehtivuse lõpp, kui ka võimalik võit koroonaviiruse üle on hinnangulised, täpsem finantsmõju hinnang on enneaegne.

 

 • Magnetic MRO AS suurendas aktsiakapitali 20 486.40 euro võrra ning emiteeris Sapphire Investment Holding Limited’ile 3 201 uut aktsiat väljalaskehinnaga 950 000 eurot vastavalt 05.06.2019 Hong Kongi äriühingu Sapphire Investment Holding Limited’iga sõlmitud investeerimislepingule ja kooskõlas 10.02.2020 Magnetic MRO AS aktsiakapitali suurendamise otsusega. 

 

 

 JUHATUSE KINNITUS

Magnetic MGO Grupp AS (edaspidi Magnetic MRO Grupp või Grupp) koosneb emaettevõttest Magnetic MRO AS (EE) ning tema tõtaerettevõtetest: MAC Aero Interiors Ltd (UK), Magnetic Leasing Ltd (IE), Arrowhead assistance UAB (LT), Magnetic MRO Malaysia Sdh Bhd (MY). Alates 01. märtsist 2019 Magnetic MRO Grupp konsolideerib soetatud liini hoolduse grupi ettevõtteid - Direct Maintenance Holding BV (NL) (edaspidi Direct Maintenance Grupp). Alates detsembrist 2019 MAC Sichuan Aviation Technology Ltd (CN) (konsolideeritud kuni novembrini 2019) on osa Hangxin Aviation Services Co Limited (Magnetic MRO emaettevõte).

Käesolevaga kinnitame, et Magnetic MRO AS konsolideeritud 2019 aasta 4.kvartali andmed on õiged ja õiglased. Konsolideeritud vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate grupi finants positsioonist, tegevuste tulemusest ja rahavoogudest.

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 2019. aasta 4.kvartali kohta on auditeerimata. Finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

ERITINGIMUSTE TÄITMINE

Vastavalt p.3.4.2 ja 3.4.3 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, võlakirjade märkija on kohustatud täitma järgnevaid eritingimusi kuni võlakirjade täieliku lunastamiseni:

3.4.2 Omakapitalimäär (Equity Ratio) ei ole iga aruandlusperioodi lõpus madalam kui 25%

3.4.3 Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA) ei ole kõrgem kui 3.2.

Käesolevaga juhtkond kinnitab järgnevat eritingimuste täitmist seisuga 31.detsember 2019:

1) Omakapitalimäär (Equity Ratio): 37%.

2) Netofinantsvõla ja EBITDA suhtarv (Net Debt/EBITDA): 2.0.

3) Juulis 2019 Magnetic MRO Grupp on saanud 2/3 sissemaksest omakapitali. Järelejäänud 1/3 sissemaksest on oodata 1.kvartalis 2020. Käesoleva aruande koostamise kuupäeva seisuga ei ole sissemakse registreerimiskanne Äriregistris veel teostatud, saadud sissemaks on kajastatud Registreerimata aktsiakapitali all (3.kvartalis 2019 saadud sissemaks oli kajastatud kohustuste all).

 

 Eritingimuste arvutused:

  tEUR TTM 12.2019 TTM 12.2018
1 Intressikandvad kohustused 16,598 11,712
  sh. Võlakirjad 8,000 2,722
2 Raha 5,659 929
3=1-2 Netofinantsvõlg 10,940 10,783
4 Omakapital kokku 23,891 16,253
5 Varad Kokku 65,420 37,834
6=4/5 Omakapitalimäär 37% 43%
7 EBITDA Kokku 5,490 6,315
8=3/7 Netofinantsvõlg/EBITDA 2.0 1.7
9 Direct Maintenance Grupi EBITDA panus perioodil 01/07/2018 - 29/02/2019 109 1,472
10=7+9 EBITDA pro-forma 5,600 7,787
11=3/10 Netofinantsvõlg/EBITDA pro-forma 2.0 1.4

 * TTM - trailing twelve month - aruandluskuupäeval lõppev jooksev periood, mille pikkuseks on 12 kuud.

** Vastavalt p.2.1.11 Magnetic MRO 8% 21.12.2021 võlakirjade tingimustele, EBITDA aruandlusperioodi puhaskasum enne järgmiste kulude mahaarvamist:

                a) mis tahes maksude provisjonid;

b) mis tahes intressid, vahendustasud, allahindlused või muud tasud, mis on tekkinud või makstavad, saadud või saadaolevad seoses finantsvõlgnevustega;

                c) mis tahes materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ja väärtuse langus; ja

                d) mis tahes varade ümberhindlus, müük või mahakandmine.

***Kapitaliosaluse meetodil tulu:

 • 49,9% sidusettevõtte Magnetic Parts Tarding Ltd netokasumist;
 • 10,0% sidusettevõte MAC Sichuan Aviation Technology Ltd netokasumist.

 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED, tEUR

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
  H2 2019 H2 2018
Müügitulu 63,865 35,640
Muutuvkulud -55,045 -28,731
Püsikulud -421 -259
Muud äritulud 1,294 184
Muud ärikulud -1,797 -572
BRUTOKASUM 7,897 6,261
Turustuskulud -256 -324
Üldhalduskulud -3,245 -2,402
Personalikulud -1,851 -1,975
ÄRIKASUM 2,545 1,560
Amortisatsioon -1,743 -779
Finantstulud ja -kulud 96 519
Varade ümberhindlus (kursivahe) 3 -105
Kapitaliosaluse meetodil tulu* 1,038 -145
ARUANDEPERIOODI KASUM 1,938 1,050
Vähemusosalus ** 64  
OMISTATAV ARUANDEPERIOODI KASUM 1,874 1,050

   

* Kapitaliosaluse meetodil tulu:

Magnetic Parts Trading Ltd: 49.9%

MAC Sichuan Aviation Technology Ltd: 10.0%

 

**Minority Interest:

Direct Maintenance East Africa Ltd 49%

Direct Maintenance Zanzibar Ltd 49%

 

Magnetic MRO’l avanes võimalus uueks ärisuunaks, mida oli ettevõte oma strateegias ette näinud juba alates aastast 2012. Uue „power-by-hour“ (PBH)  teenuse pakkumisega kaasnes 3-aastase lepingu sõlmimine 22 lennukile (Enter Air). See projekt tekitab nn. cross-synergy Grupi tasandil ja suurendab veelgi meie kokkupuudet rahvusvahelise varuosade turuga. Projekti käivitamisega seotud kulud avaldasid EBITDA-le negatiivset mõju. MMRO juhtkond nägi tulemuste puudusi, kuid need osutusid prognoositust suuremaks, sest investeeringud laomaterjalidesse toimusid viivitusega. Praegusel hetkel on alustatud investeeringutega materjalidesse ning samuti on allkirjastatud PBH lepingumuudatus lennufirmaga Enter Air, mis pakub Magnetic MRO-le paremaid finantstingimusi.

Negatiivset mõju H2 2019 ärikasumile kokku summas 587 tEUR avaldasid järgmised aasta-lõpu korrigeerimised:

 • Aastane PBHi lepinguga seotud renditud komponentide remondikulude kuludesse kandmine summas 287tEUR;
 • MAC Aero Interiors laoväärtuse allahindlusreserv summas 300tEUR.

2019.a neljandas kvartalis on kajastatud järgnevate ühekordsete sündmuste mõju kokku summas 523 tEUR:

 • MAC Aero Interiors tootmise kolimisega Eestisse seotud kulud summas 150tEUR;
 • Direct Maintenance Grupp – ajutine tööjõukulude suurenemine 2. poolaastas (aasta 4. kvartalis) on seotud uute välisjaamade avamisega (püsitöötajate koolitused ning nende asendus sisseostetud tööjõuga lennuki tüüpkoolituse ajal  mis kestab 1 kuni 3 kuud) kokku summas 373tEUR. Kestvad tüüpkoolitused saavad läbitud veebruaris 2020.

Mõju nii tuludele kui kuludele avaldab tehing airBaltic’uga, mis on mainitud osas 2019 II poolaasta TEGEVUSED JA SÜNDMUSED. Neljast ostetud lennukitest seisuga 31.12.2019 on müüdud kolm, viimase lennuki müügitehing lõpetatakse 1.kvartalis 2020.

Aruande perioodi kasumit mõjutab Direct Maintenance Grupi soetusest tekkinud firmaväärtuse amortisatsioon, mis on täies mahus kajastatud 2. poolaastas pärast ostuanalüüsi lõpuleviimist.

    

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE    
  H2 2019 H2 2018
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Ärikasum 2,545 1,560
Korrigeerimised 408 510
Nõuete ja ettemaksete muutus -3,118 -4,275
Varude muutus -2,750 863
Kohustuste ja ettemaksete muutus 7,139 90
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 4,222 -1,251
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Põhivara müük ja soetamine -801 -1,872
Pikaajalised investeeringud -1,192 -459
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -1,993 -2,331
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Finantseerimistegevus 2,518 3,532
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 2,518 3,532
     
RAHAVOOD KOKKU 4,747 -51

 

    

KONSOLIDEERITUD BILANSS    
  12.2019 12.2018
Raha 5,659 929
Nõuded ja ettemaksed 22,785 16,032
Varud 13,705 7,392
Käibevara kokku 42,148 24,352
Põhivara    
Pikaajalised investeeringud 7,052 6,585
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 12,791 6,415
Firmaväärtus 4,338 555
Põhivara kokku 24,181 13,555
VARAD KOKKU 66,329 37,907
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenud 7,553 6,881
Võlad ja saadud ettemaksed 25,839 9,945
Lühiajalised kohustused kokku 33,392 16,826
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenud 9,046 4,831
Pikaajalised kohustused kokku 9,046 4,831
KOHUSTUSED KOKKU 42,437 21,657
Aktsiakapital 1,090 1,090
Registreerimata aktsiakapital 5,317  
Ülekurss 6,619 6,619
Reservkapital 79 79
Realiseerimata vahetuskursierinevused 195 58
Vähemusosalus 31  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 8,178 3,325
Aruandeaasta kasum 2,382 5,079
Omakapital kokku 23,891 16,250
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 66,329 37,907

 

 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

 

  Aktsiakapital
nimiväärtuses
Registreerimata aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik
reservkapital
Realiseerimata
kursivahed
Jaotamata
kasum (kahjum)
Vähemusosalus Kokku
31.12.2018 1,090   6,619 79 -63 8,524   16,250
Annual period profit (loss)       -47 159 3,047   3,158
Minority interest             -103 -103
30.09.2019 1,090   6,619 32 95 11,571 -103 19,305
Annual period profit (loss)   5,317   47 100 -1,011   4,452
Minority interest             134 134
31.12.2019 1,090 5,317 6,619 79 195 10,560 31 23,891

 

 

Raamatupidamise vahearuande lisad

Üldine informatsioon

Magnetic MRO AS 2.pa 2019 konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Konsolideeritud raamatupidamise aruandes kajastuvad Magnetic MRO AS ning tema tütarettevõtted MAC Aero Interiors Ltd (UK), Magnetic Leasing Ltd (IE), Arrowhead assistance UAB (LT), Magnetic MRO Malaysia Sdh Bhd (MY), alates 01. märtsist 2019 Direct Maintenance Holding BV (NL).

 

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõik tütarettevõtted. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustised, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusomanike osa tütarettevõtete tulemuses ja omakapitalis on konsolideeritud kasumiaruandes näidatud eraldi kirjel ja konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist.

Investeeringud sidusettevõttesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

 

 

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas valitsevat mõju teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas emavõtjat, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtjaid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad valitsevat või olulist mõju.

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus - Hangxin Aviation Services Co., Ltd

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud – Hiina

 

Seotud osapool H2 2019 H2 2018
tEUR Ostud Müügid Ostud Müügid
Hangxin Aviation Services Co Limited 17 410 168 27
Guangzhou Hangxin Avionics Co Ltd 113     28
Skyho Aviation Technology co Ltd     63  
Magnetic Parts Trading Limited 1,458 1,110   122
Magnetic Leasing Ltd   420    
MAC Aero Interiors Ltd 26 458    
Arrowhead Assistance UAB -58      
Direct Maintenance BV   44    
              
Seotud osapool 31.12.2019 31.12.2018
tEUR Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused
Hangxin Aviation Services Co Limited 414 -125 19  
Guangzhou Hangxin Avionics Co Ltd   113 25  
Skyho Aviation Technology co Ltd   4   9
Magnetic Parts Trading Limited 122 430 206  
Magnetic Leasing Ltd 477   31  
MAC Aero Interiors Ltd 1,955 65 1,103 84
Arrowhead Assistance UAB   15    
Direct Maintenance BV 95      

 

Tööjõukulud ja tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele aruandeaastal arvestatud tasu ja olulised soodustused

tEUR H2 2019 H2 2018
Kokku tööjõukulud, tEUR 11,003 6,855
Keskmine töötajate arv Magnetic MRO 497 452
Keskmine töötajate arv MAC Interiors 30 34
Keskmine töötajate arv Direct Maintenance 160 0
Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele raamatupidamiskohustuslase poolt aruandeaastal arvestatud tasu ja olulised soodustused  221  234

 

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Valmidusaste on kindlaks määratud, lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

 

Müügid äriüksuste ja tütarettevõtete lõikes:

  H2 2019 H2 2018
konsolideerimata, kEUR    
Baashooldus 13,693 10,694
Liinihooldus 3,427 2,149
Materjalide müük 23,487 13,471
Mootoriosakond 11,243 4,734
Inseneriteenus 1,552 976
Töökoda 2,951 1,463
Muud 888 482
MMRO KOKKU 57,241 33,970
MAC Aero Interiors 1,724 1,894
Direct Maintenance 6,069  
MAC Sichuan 213  
MMRO Malaysia 41  
     

2.poolaasta müügitulu sisaldab mainitud osas 2019 II poolaasta TEGEVUSED JA SÜNDMUSED lennukite müüki. Müügitulu summas 6.3MEUR on jaotatud osakondade vahel:

 • Mootoriosakond 4.3M EUR
 • Materjalide müük 1.1MEUR
 • Inseneriteenus 0.6MEUR
 • Töökoda 0.2MEUR

 

TOP10 müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

Riik H2 2019 H2 2018 Growth H2 2019 H2 2018
  tEUR tEUR 2019 to 2018 % in Total % in Total
Araabia Ühendemiraadid 6,399 553 1058% 12% 2%
Austria 5,967 3,571 67% 11% 13%
Suurbritannia 4,770 2,877 66% 9% 11%
Poola 3,299 687 380% 6% 3%
Nigeeria 3,170 1,764 80% 6% 7%
Iirimaa 3,022 772 291% 6% 3%
Soome 2,891 87 3238% 5% 0%
Leedu 2,593 632 311% 5% 2%
Rootsi 2,296 848 171% 4% 3%
Taani 1,828 37 4889% 3% 0%

 

 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid)kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

tEUR 12.2019 12.2018
Nõuded ostjate vastu 13,574 11,818
Muud nõuded 594 25
Viitlaekumised 6,517 2,645
Ettemaksed 2,100 1,468
Nõuded ja ettemaksed kokku 22,785 15,956

 

   

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

 

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui Grupil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

   

tEUR 12.2019 12.2018
Lühiajalised laenud 7,553 6,881
Võlad tarnijatele 11,460 5,507
Muud võlad 633 388
Maksuvõlad 1,435 1,141
Viitvõlad 2,231 1,663
Saadud ettemaksed 9,171 1,170
Lühiajalised kohustused kokku 32,483 16,750
Pikaajalised laenud 9,046 4,831
Pikaajalised kohustused kokku 9,046 4,831

 

 

      12.2019 12.2018
tEUR Summa Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Summa Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg
Lühiajalised laenud                
Luminor Bank AS (arvelduslaen) 6,197 3.6% + baasmäär EUR 26.06.2020 4,130 3.4% + baasmäär EUR 29.03.2019
Luminor Bank AS 1,000 3.4% + baasmäär EUR 22.11.2021 700 2.5% + baasmäär EUR 19.03.2019
Hangxin Avaition Services Co., Ltd   2.5% + baasmäär EUR 10.07.2019 800 2.5% + baasmäär EUR 10.07.2019
Kapitalirendikohustused 355       251      
Pikaajalised laenud                
Luminor Bank AS 917 3.4% + baasmäär EUR 22.11.2021 1,917 3.4% + baasmäär EUR 22.11.2021
Võlakirjad 8,000 8% EUR 21.12.2021 2,722 8% EUR 21.12.2021
Pikaajaline laen MAC Interiors         1      
Kapitalirendikohustused 128       191      

     

 Astrit Viisma-Kass

CFO

Astrit.Viisma@magneticmro.com

         Astrit Viisma-Kass
         CFO
         Astrit.Viisma@magneticmro.com


MagneticMRO_H2_2019_EST.pdf