Publicēts: 2020-03-24 16:40:21 CET
Baltic Telekom
Uzņēmuma paziņojums

Paziņojums par biznesa stratēģijas maiņu

Akciju sabiedrība “Baltic Telekom” (turpmāk tekstā - “Sabiedrība”) paziņo par Sabiedrības biznesa stratēģijas maiņu, ar mērķi koncentrēties uz risku un agrīnās stadijas riska kapitāla investīcijām perspektīvos jaunuzņēmumu projektos un tehnoloģijās, īpaši tehnoloģiju, enerģētikas, biotehnoloģijas, datu drošības, plašsaziņas līdzekļu un sakaru jomās. Sabiedrība ir pārliecināta, ka stratēģijas maiņa pozitīvi ietekmēs tās darbību. Tehnoloģiju, enerģētikas, biotehnoloģijas, datu drošības, plašsaziņas līdzekļu un sakaru jomas strauji attīstās un tām kā ieguldījumu objektam ir ilgtspējīgs nākotnes potenciāls.

Sabiedrības juridiskā struktūra nemainās, Sabiedrība turpina darboties kā holdinga sabiedrība.

Lai uzsāktu jaunās biznesa stratēģijas īstenošanu, Sabiedrība noslēdza intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu, saskaņā ar kuru Sabiedrība ieguva intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības uz diviem Maksima Hanta (Maxim Hunt) izgudrojumiem. Izgudrojumu patentēšana procesā.

Lai nodrošinātu, ka Sabiedrība tiek reprezentēta atbilstoši tās pamatdarbībai un biznesa stratēģijai, ir paredzēts mainīt Sabiedrības firmas nosaukumu uz akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures”, saīsināti AS “Baltic Technology Ventures”. Sabiedrības firmas nosaukuma maiņa ir iekļauta Sabiedrības 2020.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā. Darba kārtība un lēmumu projekti ir paziņoti akciju sabiedrības “NASDAQ Riga” mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010
         Tel.: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel.: +371 67783601
         e-mail: gene@baltictelekom.lv
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         "Law Office Spridzāns" SIA
         Tel.: +371 26712718
         e-mail: svetlana.hramcenko@spridzans.lv