Paskelbta: 2020-03-24 12:50:57 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-24 12:50 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 26,5752 175,266 53,8227 196934,0547
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,7184 0,4814 2987,7635 757995,7475
INVL Baltijos fondas 28,9635 59,619521 506,680745 196100,814871

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com