Avaldatud: 2020-03-24 09:16:51 CET
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods korraldab investoritele suunatud veebiseminari

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) kutsub investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema veebiseminaril, mis toimub 25. märtsil 2020. a, algusega kell 11:00 (Eesti aja järgi, GMT+2). Veebiseminar viiakse läbi eesti keeles.

Veebiseminari käigus tutvustab PRFoods’i juhatuse liige Indrek Kasela ettevõtte seniseid tulemusi, strateegilisi eesmärke, koroonaviirusest tingitud mõjusid ettevõttele ning PRFoods´i 22.01.2025 võlakirjade avalikku pakkumist. Veebiseminari toimumise ajal on kuulajatel võimalik esitada küsimusi. Küsimustele vastatakse peale presentatsiooni.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Osalemiseks on vajalik internetiühendusega arvuti ning kõlar või kõrvaklapid. Osalemiseks palume Teil eelnevalt registreeruda aadressil: https://register.gotowebinar.com/register/8737151908131662861

Registreerunutele saadetakse link veebiseminarile ning juhised veebiseminaril osalemiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse nii PRFoodsi kodulehel www.prfoods.ee kui ka Nasdaq Balti kontol aadressil www.youtube.com.

Mis on investoritele suunatud veebiseminar?

Investoritele suunatud veebiseminar on virtuaalne konverents, mille käigus on ettevõtte esindajatel võimalus jagada infot ettevõtte, selle tegevuste ja tulevikuplaanide kohta. Veebiseminar võimaldab saada infot ettevõtte kohta asudes ükskõik kus kohas ning küsida küsimusi otse ettevõtte juhtkonnalt.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena PRFoods’i väärtpaberite (võlakirjade ega aktsiate) omandamiseks, samuti ei toimu väärtpaberite müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

PRFoods’i käimasoleva võlakirjade avaliku pakkumise prospekt ja selle lisa on avalikustatud ning kättesaadavad PRFoods’i ning Finantsinspektsiooni veebilehtedel www.prfoods.ee ja www.fi.ee. Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda viidatud prospekti ja selle lisaga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. PRFoods’i võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis.

Lisainformatsioon:

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee