Publicēts: 2020-03-23 11:35:25 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Informācija par COVID-19 ietekmi uz AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” darbību.

Latvija, 2020-03-23 11:35 CET -- Atbilstīgi noteiktajai ārkārtas situācijai Latvijā un Veselības Ministrijas nostādnēm AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” ar 23.03.2020. ir atcēlusi sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, dienas stacionāra pakalpojumus. 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” nekavējoties paziņos saviem investoriem, partneriem un klientiem, ja būs kādi svarīgi notikumi.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492