Avaldatud: 2020-03-20 14:25:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 20.03.2020

20. märtsil 2020. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 064 495 häält, so 71,36 % kõikidest häältest. Kokku oli esindatud 37 aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 28 805 697 hääle ehk 99,11% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 29 060 840 hääle ehk 99,99% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum84 457 tuhat eurot
2019. aasta puhaskasum31 137 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019115 594 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,73 eurot aktsia kohta29 732 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist85 862 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 3. aprillil 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.

Veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/nW4dGBPOjVU.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000