Publicēts: 2020-03-20 13:59:52 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Informācija par COVID-19 ietekmi uz AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbību

Iekšējā informācija, 2020-03-20 13:59 CET -- 2020. gada sākumā tika apstiprināta jaunā coronavīrusa (Covid-19) esamība un uz doto brīdi tas ir izplatījies visā pasaulē, tai skaitā, Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ekonomiskajai attīstībai.

Īstenojot valdības doto mandātu, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerns (turpmāk tekstā - ALTUM) ir aktīvi iesaistījies Covid-19 negatīvās ietekmes mazināšanā uzņēmējdarbības sektorā, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju operatīvi izstrādājot divus jaunus atbalsta finanšu instrumentus. Jauno finanšu instrumentu noteikumus  2020.gada 19. martā apstiprināja Ministru kabineta ārkārtas sēdē. Plānots, ka abi finanšu instrumenti sāks darboties pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

Uzņēmējiem, kuriem radušās objektīvas grūtības ar kredītiestādēs uzņemto saistību izpildi, tiks piedāvātas kredīta garantijas, kas ļaus bankām atlikt pamatsummas maksājumu uz laiku līdz diviem gadiem, kā arī piesaistīt garantiju esošiem finanšu pakalpojumiem. Finanšu instrumenta īstenošanai tiks izmantots valsts budžeta finansējums 50 miljonu eiro apjomā, kas ļaus ALTUM izsniegt garantijas 240 miljonu eiro apmērā un bankām restrukturizēt aizdevumus par kopējo summu 715 miljoni eiro.

Savukārt uzņēmumiem, kuriem būtiski mazinājies darbības apjoms un nepieciešams atbalsts likviditātei, tiks piedāvāti apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem. Programmas kopējais apjoms ir 200 miljoni eiro, no kuriem valsts budžeta finansējums 50 miljoni eiro, savukārt  Valsts kases un starptautisko finanšu institūciju aizdevums  - 150 miljoni eiro.

Vienlaikus, rīkojoties atbildīgi pret darbinieku un klientu veselību un sekojot atbildīgo institūciju rekomendācijām par rīcībām, kas palīdzētu samazināt vīrusa izplatības riskus, no 13. marta ALTUM klientu apkalpošanas centri ir slēgti klātienes vizītēm. ALTUM visus pakalpojumus turpina sniegt attālināti, izmantojot klientu portālu mans.altum.lv, kā arī tālruņa un video konsultācijas.

Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, mēs neuzskatām par iespējamu sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Koncernu.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv