Paskelbta: 2020-03-20 12:48:51 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-20 12:48 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 25,1563 20,9621 190,7732 195670,5728
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,9021 8,1449 200,3478 758852,3414
INVL Baltijos fondas 29,4636 0 122,605968 196562,498996

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com