Paskelbta: 2020-03-19 08:55:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Teismai tenkino smulkiųjų AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkų ieškinių atsisakymus

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas ir Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. kovo 18 d. priėmė nutartis, kuriomis tenkino smulkiųjų Bendrovės dukterinių įmonių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) ir AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcininkų (toliau – Akcininkai) pareiškimus dėl ieškinių atsisakymo ir civilines bylas nutraukė.

Apie tai, kad Akcininkai pateikė teismams pareiškimus dėl savo ieškinių, kuriais buvo ginčijami neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai dėl ESO ir GEN akcijų išbraukimo iš reguliuojamos rinkos, atsisakymo, Bendrovė pranešė 2020 m. kovo 17 d. pranešimu apie esminį įvykį (nuoroda). Ieškinių atsisakyta Bendrovei sudarius taikos susitarimą su smulkiesiems akcininkams atstovaujančia Investuotojų asociacija.

Teismų nutartys dėl šių bylų nutraukimo įsiteisės po 7 kalendorinių dienų. Tuo pačiu metu bus panaikintos ir teismų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, 2019 m. gruodžio 4 d. vykusių neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų metu priimti sprendimai dėl ESO ir GEN akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje bus įgyvendinami toliau – Bendrovė Lietuvos bankui teiks nekonkurencinių oficialių siūlymų cirkuliarus dėl ESO ir GEN akcijų.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt