Paskelbta: 2020-03-18 14:41:55 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Vyriausybė pritarė UAB „Ignitis grupė“ pertvarkymui ir įstatinio kapitalo padidinimui

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – ir Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) priėmė nutarimą (toliau – Nutarimas), kuriuo pritarė UAB „Ignitis grupė“ pertvarkymui iš uždarosios akcinės bendrovės (UAB) į akcinę bendrovę (AB).

Nutarimu Vyriausybė taip pat sutiko, kad, pertvarkius UAB „Ignitis grupė“, akcinės bendrovės įstatinis kapitalas būtų padidintas papildomais įnašais, išleidžiant naujas paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas. Tai būtų daroma siekiant įgyvendinti pirminį viešą akcinės bendrovės akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO). Jo metu turi būti viešai išplatinta akcinės bendrovės akcijų tiek, kad po akcinės bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir viešo akcijų išplatinimo valstybei liktų ne mažiau kaip 2/3 akcijų ir balsų akcinės bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime

Vyriausybės Nutarime numatyta, kad sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo priimti turėtų valstybei nuosavybės teises priklausančias Bendrovės akcijas valdanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

Tuo pačiu Bendrovė informuoja, kad Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija (toliau – Komisija) 2020 m. kovo 16 d. taip pat pritarė UAB „Ignitis grupė“ pertvarkymui.

Nutarimo projektą Vyriausybei bei prašymą Komisijai teikė Finansų ministerija, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuodama sprendimų, kuriais būtų pavesta Bendrovei įgyvendinti pirminį viešą Bendrovės akcijų siūlymą, išleidžiant naują akcijų emisiją, priėmimą. Inicijuoti šiuos sprendimus Finansų ministerijai rekomendavo Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvas vertinusi darbo grupė, apie kurios pateiktas rekomendacijas Bendrovė pranešė 2020 m. vasario 28 d. pranešime apie esminį įvykį (nuoroda).

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt