Paskelbta: 2020-03-17 13:51:56 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie koronaviruso (COVID–19) poveikį Šiaulių banko veiklai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Šiaulių bankas ėmėsi visų privalomų ir rekomenduojamų saugumo priemonių.

Vertindami esančią koronaviruso grėsmę ir imdamiesi prevencinių veiksmų, siekiame užtikrinti klientų ir darbuotojų saugumą, todėl nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. (esant reikalui, su galimybe pratęsti) laikinai uždarėme apie trečdalį iš 60-ies Lietuvoje veikiančių Šiaulių banko skyrių. Laikinai uždaromi skyriai pasirinkti pagal klientų srautus, atstumą tarp padalinių ir prekybos centrų nurodymus.

Klientams rekomenduojame, esant galimybei, rinktis elektroninius klientų aptarnavimo kanalus ir nevykti į banko padalinius.

Darbuotojams, turintiems galimybę, rekomenduojame dirbti iš namų, o likusieji darbo vietose aprūpinti prevencinėmis priemonėmis.

Šiuo metu bankas toliau vykdo visas įprastas funkcijas, tačiau kol neaiškus koronaviruso poveikis ekonomikai, vadovybė negali įvertinti poveikio Šiaulių banko veiklai ar finansiniams 2020 m. rezultatams.

Pasikeitus veiklos sąlygoms Bankas informuos rinkos dalyvius atskiru pranešimu.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos specialistė
Monika Rožytė, +370 686 79234, monika.rozyte@sb.lt