Avaldatud: 2020-03-17 07:00:00 CET
Coop Pank
Majandusaasta aruanne

Coop Pank 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Coop Pank juhatus on koostanud 2019. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 11. veebruaril 2020 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

Coop Pank AS konsolideeritud aastaaruanne 2019 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks panga kodulehel aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Coop Pank kasvatas 2019. aastal kolmandat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid 40%. Pangagrupi laenuportfell kasvas 2019. aastal 460 miljoni euroni, kasvades aastaga 131 miljoni euro võrra ehk 40%. 2019. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 507 miljoni euroni, kasvades aastaga 122 miljoni euro võrra ehk 32%. Coop Panga kasum ulatus 2019. aastal 5,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 16%. Panga omakapitali tootlus oli 10% juures ning kulude ja tulude suhe püsis 69% tasemel.


Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 67 800  igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee


 

Manus


Coop Pank 2019 ET.pdf