Paskelbta: 2020-03-16 15:31:08 CET
AB Šiaulių bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl visuotino akcininkų susirinkimo organizavimo pakeitimų, atsižvelgiant į karantino režimą

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Bankas 2020-03-09 pranešė apie 2020-03-31 šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=925772&messageId=1166560 (1 pranešimas) ir paskelbė Banko valdybos sprendimų projektus susirinkimo darbotvarkės klausimais: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=925780&messageId=1166570 (2 pranešimas).

Banko valdyba, įvertinusi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 nuo 2020-03-16 00:00 iki 2020-03-30 24:00 įvestą karantino režimą,  2020 m. kovo 16 d. posėdyje nusprendė:

  1. Pakeisti visuotinio akcininkų susirinkimo vietą:
    1. anksčiau skelbta susirinkimo vieta – Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, Tilžės g. 137, Šiauliai.
    2. pakeista susirinkimo vieta – AB Šiaulių banko buveinė, Tilžės g. 149, Šiauliai.
  2. Nustatyti, kad visiems akcininkams sudaroma galimybė dalyvauti susirinkime vieninteliu iš įstatymo numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bankui 1 pranešime nurodytais būdais.
  3. Nustatyti, kad jei pagal gautus bendruosius balsavimo biuletenius nebus kvorumo, Bankas nustatyta tvarka paskelbs apie pakartotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, o esant kvorumui, pagal Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 2 dalį bus surašytas susirinkimo protokolas, kurį pasirašys Banko administracijos vadovas, ir susirinkimas bus laikomas įvykusiu.

Papildoma informacija:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt