Paskelbta: 2020-03-16 15:00:00 CET
AB "Pieno žvaigždės"
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie koronaviruso galimą poveikį bendrovės veiklai

Bendrovė atsakingai reaguoja į susidariusią situaciją ir ėmėsi visų privalomų ir rekomenduojamų atsargumo priemonių siekiant maksimaliai apsaugoti įmonės darbuotojus ir visus partnerius.
Produkcijos gamyba bendrovėje vyksta įprastai, žaliavinis pienas superkamas, visi užsakymai klientams vykdomi pilnai. Šiuo metu padidėjusią vietos rinkos šviežių pieno produktų paklausą įmonė pilnai patenkina.
Įvertinti galimą įtaką metiniams rezultatams dabartinėje situacijoje nėra galimybės. Pasikeitus veiklos sąlygoms Bendrovė nedelsdama informuos rinkos dalyvius atskiru pranešimu.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419