Avaldatud: 2020-03-16 11:40:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumine ja sellel osalemine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. märtsil 2020. aastal algusega kell 13:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses. Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra, on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-il aktsionäridele järgnevad teadaanded ja soovitused:

  1. Korraline üldkoosolek ei ole avalik koosolek ega avalik üritus hädaolukorra seaduse mõistes, mille korraldamine on eriolukorra kehtimise ajal keelatud. Seega Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korraline üldkoosolek toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates avaldatud ajal ja kohas.
  2. Vastutustundliku ettevõtjana soovitame aktsionäridel üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta ning pakume üldkoosolekust osa saamiseks alljärgnevad võimalused:
    • Aktsionäridel on võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 20. märtsil 2020 kell 13:00 EET. Veebiseminar toimub eesti keeles.
    • Aktsionäridel on võimalik aktsionäri õiguste teostamiseks anda hääletusjuhisega volikiri. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida vandeadvokaadi ja Advokatuuri juhatuse esimehe Jaanus Tehver’i.

Korralduslikud küsimused

Aktsionäride korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, soovitame küsimused saata hiljemalt 19. märtsil 2020 kell 12.00 EET e-mailile: tkmgroup@kaubamaja.ee.

Veebiseminaril osalemine:
Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 19. märtsil 2020 kell 12.00 EET siin: https://register.gotowebinar.com/register/2760162718853711629
Teile saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.
Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-mail. Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel https://www.tkmgroup.ee kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Mis on veebiseminar?
Veebiseminar on virtuaalne konverents, mille käigus on ettevõtte esindajatel võimalus ettevõtte ning selle tulemuste kohta infot jagada. Veebiseminar võimaldab vahetut suhtlust ning annab võimaluse küsida küsimusi otse ettevõtte juhtkonnalt.

Volikiri aktsionäri õiguste teostamiseks
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest hiljemalt 19. märtsil 2020 kell 12:00 e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas. Lisaks üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud üldistele volikirja blankettidele pakume käesolevaga välja täiendavad hääletussuunisega volikirja blanketid, mis on leitavad Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel alljärgnevalt lingilt: https://www.tkmgroup.ee/investor/uldkoosolek-2020 Vastavad volituse blanketid sisaldavad konkreetseid üldkoosoleku päevakorrapunkte, otsuse eelnõusid ja aktsionäri  hääletussuuniseid. Vastavalt hääletussuunistele on aktsionäridel võimalik hääletada otsuse poolt, otsuse vastu, jääda erapooletuks, hääletusel mitte osaleda või anda esindajale õigus otsustada hääletamistulemus vastavalt esindaja äranägemisele. Pakume võimalusena määrata esindajaks vandeadvokaat ja Advokatuuri juhatuse esimees Jaanus Tehver.

Küsimusi üldkoosoleku kohta saab esitada e-posti aadressil: tkmgroup@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000