Publicēts: 2020-03-13 12:21:00 CET
Olainfarm
Finanšu informācija

LABOTS pielikums ziņā par starpperioda saīsinātajā konsolidētajā finanšu pārskatā par 2019. gada 12 mēnešiem

Š.g. 28. februārī tika publicēta ziņa par Grupas 2019. gada 12 mēnešu finanšu rezultātiem. Pielikuma maketēšanas procesā ieviesās vairākas kļūdas, t.sk. finanšu datos – pārskata perioda peļņā par 2018. gadu (29.lpp.), sadaļā pamatlīdzekļi (30.lpp.), sadaļā ilgtermiņa kreditori (31.lpp.), naudas plūsmas pārskatā Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām par 2019.gadu (32.lpp.), Pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ailē Akciju emisijas uzcenojums uz 31.12.2017. (33.lpp.), tabulā Darījumu ar saistītajām personām, rindā SIA Olmafarm uz 31.12.2019. ailē Parādi saistītajām personām (bruto) (37.lpp.), tabulā Informācijas atspoguļošana par segmentiem, rindā Segmenta peļņa pirms nodokļiem 12M 2019, ailē Neattiecināts un izslēgts (38.lpp.), tabulā Peļņas salīdzinājums rindā Neattiecinātie finanšu ieņēmumi par 12M 2019 (38.lpp.).

Ziņas pamatteksts ar tajā minētajiem finanšu datiem ir pareizs.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.
Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


OFManagementReport_LAT_2020.pdf