Publicēts: 2020-03-13 10:00:00 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par Eiropas Savienības fonda projektu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

Noslēgusies 2019.gada 20.decembra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summa (bez PVN):

  • Elektroiekārtu komplekta piegāde – SIA “KLINKMANN LAT” (reģ.nr.40003207676), 10 362,75 EUR.

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galv.juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv