Paskelbta: 2020-03-10 15:15:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2020 m. kovo 9 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti LITGRID AB ir BALTPOOL UAB Pajėgumų mechanizmo aukcionų IT sistemos pirkimo – pardavimo sandorio (toliau - Sandoris).


2020 m. kovo 6 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:

  • Sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas (įvertinus LITGRID AB sudarytų panašaus pobūdžio sutarčių su nesusijusiomis šalimis sąlygas, Sandorio kaina ir kitos esminės sąlygos atitinka rinkos sąlygas);
  • Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID AB akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu (Litgrid turi teisės aktuose numatytą pareigą, kurios įgyvendinimui objektyviai būtina įsigyti Pajėgumų mechanizmo aukcionų IT sistemą, kuri yra šio Sandorio objektas).

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Paulė Pupinytė-Bružienė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 611 20958, el. paštas: Paule.Pupinyte-Bruziene@litgrid.eu