Publicēts: 2020-03-11 08:05:12 CET
Latvenergo
Iekšējā informācija

Moody's veikusi ikgadējo AS "Latvenergo" kredītreitinga izvērtējumu, to saglabājot esošajā līmenī

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Moody's Investors Service” (Moody's) šī gada 10.martā ir veikusi ikgadējo AS "Latvenergo" kredītreitinga izvērtējumu, to saglabājot kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Rīga, 2020-03-11 08:05 CET -- Iepriekšējo reizi AS "Latvenergo" kredītreitings tika pārapstiprināts 2019. gada 15.oktobrī. Nosakot kredītreitingu, Moody's ņēma vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) lēmumu atbalstīt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora (PSO) īpašumtiesību nodalīšanu samazinot  AS "Latvenergo" pamatkapitālu.

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras investīciju pakāpes reitings, ko izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas un citas ieinteresētas puses, lai novērtētu Latvenergo koncerna stabilitāti, uzticamību un nākotnes perspektīvas. Kopš 2004.gada Moody's katru gadu ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu,  un kopš 2015.gada februāra tas ir Baa2 ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Papildu informācija:

Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.