Paskelbta: 2020-03-10 13:16:57 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-10 13:16 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 30,7626 554,0926 2418,454 197897,5077
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3358 0 229,5446 782123,4202
INVL Baltijos fondas 34,4503 0 138,445778 201026,423759

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com