Paskelbta: 2020-03-10 08:55:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Sudaryta sutartis dėl „Pomerania“ vėjo parko projekto finansavimo

UAB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310, Vilnius (toliau – ir „Bendrovė“). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313. 

Vykdydama „Pomerania“ vėjo elektrinių parko Lenkijoje statybos projektą, Bendrovės valdomai įmonių grupei priklausanti įmonė „Pomerania Wind Farm sp. z o.o.“ su Europos investicijų banku (toliau – EIB) sudarė sutartį dėl 258 mln. zlotų (apie 60 mln. Eur) paskolos šio projekto įgyvendinimui. Bendrovė ir EIB sudarė pirmo pareikalavimo garantijos sutartį dėl šios paskolos užtikrinimo. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“, valdanti visas „Pomerania Wind Farm sp. z o.o.“ akcijas, su EIB sudarė sutartį dėl 100 % „Pomerania Wind Farm sp. z o.o.“ akcijų įkeitimo paskolos davėjo naudai. Apie planus sudaryti šias sutartis Bendrovė skelbė 2020 m. vasario 25 d. pranešimu apie esminį įvykį. 

„Pomerania“ vėjo parko projekto įgyvendinimui suteiktą paskolą planuojama grąžinti iki 2035 m. gruodžio 31 d. 

Apie vėjo parko projektą Lenkijoje vystančios „Pomerania Invall Sp. z o.o.“ įsigijimą Bendrovė pranešė 2019 m. gegužės 28 d. pranešimu apie esminį įvykį (nuoroda). Planuojama šio vėjo parko galia sieks 94 megavatus (MW). Projekto statybos darbai prasidėjo 2019 m. liepos mėn., planuojama, kad pilna apimtimi vėjo jėgainių parkas pradės veikti 2021 m. 

Tvari plėtra per gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektų įgyvendinimą ne tik  

Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, yra viena iš „Ignitis grupės“ Strategijos 2030 prioritetinių krypčių. Vystydama šiuos projektus įmonių grupė siekia didinti savo konkurencingumą ir svariai prisidėti prie spartesnės energetikos dekarbonizacijos. 

Pridedame pranešimą žiniasklaidai apie sutarties pasirašymą. 

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt 


Priedas


Pomerania Windfarm press release - LT.pdf