Paskelbta: 2020-03-09 08:30:00 CET
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Uždaroma UAB „Mobilieji mokėjimai“ bei mobiliųjų mokėjimų platforma „MoQ“

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) informuoja, jog UAB „Mobilieji mokėjimai“, kurios 33 proc. akcijų turi „Telia Lietuva“, stabdo savo veiklą. Tokį sprendimą priėmė UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcininkai. Kiti UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcininkai yra UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė Lietuva“, turintys po 33 proc. akcijų.

Sprendimas priimtas išsiskyrus akcininkų nuomonėms dėl UAB „Mobilieji mokėjimai“ vystomos „MoQ“ mobiliųjų mokėjimų platformos plėtros ir ateities perspektyvų.

Mokėjimo paslaugų teikimą planuojama nutraukti 2020 m. gegužės mėn. 18 d., kartu veikti nustos ir „MoQ“ programėlė.

Visi aktyviose sąskaitose sukaupti pinigai klientams bus grąžinti, o asmeniniai sąskaitų duomenys – saugomi taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Tiek „MoQ“ programėlės naudotojams, tiek „MoQ“ prekybininkams detalesnė informacija apie numatomus pokyčius ir tolimesnius veiksmus bus pateikta asmeniškai sms ir/ar el. paštu.


Audrius Stasiulaitis,
atstovas spaudai,
tel. +370 (5) 236 7019,
e-mail: audrius.stasiulaitis@telia.lt