Paskelbta: 2020-03-06 12:28:35 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-06 12:28 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,0817 267,4791 137,6316 199870,7882
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,8585 47,78 0 784009,5326
INVL Baltijos fondas 36,6001 0,773495 31560,78319 213412,629863

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com