Publicēts: 2020-03-06 09:31:10 CET
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Latvenergo 2019. gada finanšu rezultātu virtuālās konferences ieraksts

Riga, 2020-03-06 09:31 CET -- Š.g. 5. martā AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par 2019. gada finanšu rezultātiem. Konferences laikā AS "Latvenergo" Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2019. gada finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Vebināra ietvaros tika lūgts komentēt Ministru prezidenta A.K.Kariņa šonedēļ medijos paustos izteikumus par elektroenerģijas ražošanas atbalsta sistēmas atcelšanas iniciatīvas ietekmi uz Latvenergo. Atbildot uz šo jautājumu, informējam, ka, ja likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" tiktu apstiprināts pašreizējā redakcijā, tad, kā jau norādīts Latvenergo 2019.gada nerevidētajos finanšu pārskatos, tas radītu ietekmi uz Latvenergo koncerna pelņu un aktīvu vērtību. Tā kā plānoto Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu pamatbūtība ir obligātā iepirkuma komponentes maksājuma elektrības gala patērētājiem atcelšana, salīdzinājumam vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar 2019. gada neauditētajiem finanšu rezultātiem Latvenergo koncerna peļņa ir 94.4 miljoni EUR, savukārt ikgadējais atbalsta maksājums par abās Latvenergo TEC uzstādīto elektrisko jaudu ir 24 miljoni EUR jeb aptuveni 15% no kopējām 2019. gada obligātā iepirkuma izmaksām. Papildus uzsveram, ka uzņēmuma finanšu situācija ir stabila, uz ko norāda finanšu rādītāji (skat. Latvenergo 2019. gada nerevidētos finanšu pārskatus), kā arī Moody's piešķirtais investīciju pakāpes kredītreitings Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: https://bit.ly/39quxQf, savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama šeit: https://prezi.com/view/z1oxbNOngGKx2sHFpYMs/.

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2019.gada nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci! 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.