Paskelbta: 2020-03-05 17:05:00 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

Correction: „Ignitis grupė“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius

UAB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra UAB „Ignitis grupė“, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai – XS1646530565; XS1853999313.

Šiuo metu yra vykdomi Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito darbai, kuriuos atlieka UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Auditorius). Su Auditoriumi suderinta, kad išvada apie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovei bus pateikta 2020 m. balandžio 14 d.

Atsižvelgiant į tai, audituotos Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos ir Auditoriaus patikrintas metinis pranešimas bus skelbiamas 2020 m. balandžio 14 d.

Bendrovė pateikia atnaujintą 2020 metų veiklos rezultatų skelbimo kalendorių:

Skelbimo dataSkelbiama informacija
2020-01-31Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2020-02-282019 m. 12 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėn. pranešimas (paskelbta)
2020-02-28Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai (paskelbta)
2020-03-31Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-04-14Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas
2020-04-30Preliminarūs 2020 m. 3 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-05-152020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
2020-05-29Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-06-30Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-07-31Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-08-312020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
2020-08-31Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-09-30Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-10-30Preliminarūs 2020 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-11-132020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2020-11-30Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-12-30Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Daugiau informacijos: „Ignitis grupė“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, arturas.ketlerius@ignitis.lt