Paskelbta: 2020-03-05 16:17:18 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

PATIKSLINIMAS: „Energijos skirstymo operatorius“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333, ISIN kodas – LT0000130023.

Šiuo metu yra vykdomi Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito darbai, kuriuos atlieka UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Auditorius). Su Auditoriumi suderinta, kad išvada apie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovei bus pateikta 2020 m. kovo 10 d. Atsižvelgiant į tai, audituotos Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos ir Auditoriaus patikrintas metinis pranešimas bus skelbiami 2020 m. kovo 10 d. Pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą Bendrovė planuoja paskelbti 2020 m. kovo 17 d.  

Bendrovė pateikia atnaujintą 2020 metų veiklos rezultatų skelbimo kalendorių: 

2020-03-10   Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas;

2020-03-17   Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą;

2020-03-31   Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-04-30   2020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas; 

2020-05-29   Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-06-30   Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-07-31   Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-08-31   2020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis 6 mėn. pranešimas; 

2020-08-31   Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-09-30   Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-10-30   2020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas; 

2020-11-30   Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-12-30   Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai.

Daugiau informacijos: „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas,  +370 617 51616, tomas.kavaliauskas@eso.lt