Avaldatud: 2020-03-05 16:05:00 CET
Inbank
Asutamislepingu, asutamisotsuse või põhikirja muutmine

Teadaanne muudatusest Inbank AS-i põhikirjas

Inbank esitas aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku muuta Inbank AS-i põhikirja järgmiselt:

3.2 Panga aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.

Põhikirja muutmine otsustatakse aktsionäride üldkoosolekul 26. märtsil 2019.

Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
+372 5565 5500