Paskelbta: 2020-03-05 12:31:52 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-05 12:31 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,2793 295,7003 179,7832 199740,9407
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9654 4765,8309 177,5985 783961,7526
INVL Baltijos fondas 36,7543 13,49502 4,8437 244972,639558

 

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com