Paskelbta: 2020-03-05 08:00:00 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

2020 m. kovo 5 d. bus sustabdyta prekyba „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis

Atsižvelgiant į artimiausiu metu pasirodysiančią viešai neatskleistą informaciją bei siekiant apsaugoti „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrovė) akcininkų interesus, Bendrovė Nasdaq Vilnius pateikė prašymą nuo 2020 m. kovo 5 d. (imtinai) sustabdyti prekybą „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis (ISIN LT0000127151) Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomame prekybos sąraše iki viešai neatskleistos informacijos paskelbimo.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com