Paskelbta: 2020-03-03 14:00:00 CET
AB „Grigeo“
Kita informacija

AB „Grigeo“ dukterinė bendrovė AB „Grigeo Klaipėda“ pasirašė sutartį su AFRY dėl   aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų audito

AB „Grigeo“ dukterinė bendrovė AB „Grigeo Klaipėda“, veikianti Klaipėdoje, pasirašė sutartį su tarptautine inžinerijos, projektavimo ir konsultavimo įmone Pöyry Management Consulting Oy, veikiančią AFRY vardu, kuri bendrovėje atliks aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų auditą. Taip pat AFRY pateiks bendrovei pasiūlymus bei rekomendacijas ir sudarys veiksmų planą techniniams ar eksploataciniams pakeitimams įgyvendinti.

AFRY atliks gamyklos veiklos vertinimą: bus įvertintos nuotekų valymo ir išleidimo sistemos, technologinis procesas, identifikuoti kvapo bei aplinkos oro taršos ir triukšmo šaltiniai, atliktos rizikos vertinimo procedūros. Tikimasi, kad AFRY paslaugos ir pateiktos rekomendacijos padės bendrovei identifikuoti ir įgyvendinti verslo procesų patobulinimus, leisiančius užtikrinti geriausią aplinkosaugos, darbų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų praktiką. 

AFRY yra tarptautinė inžinerijos, projektavimo ir konsultavimo įmonė, turinti ilgametę patirtį  atliekant poveikio aplinkai vertinimą, leidimų išdavimą, gamtos inventorizaciją ir apsaugą, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos auditus, atliekų bei užteršto dirvožemio būklės tvarkymą. AFRY turi daugiau nei 50 metų darbo patirtį celiuliozės ir popieriaus pramonėje.

Prie pranešimo pridedamas pranešimas žiniasklaidai.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

Priedas


2020-03-03 Pranesimas spaudai.pdf