Paskelbta: 2020-02-28 17:00:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Neaudituoti AB “Žemaitijos pienas“ grupės 2019 metų veiklos rezultatai

      

     AB „Žemaitijos pienas“  grupės neaudituota 2019 metų konsoliduota apyvarta – 185,55 mln.eurų, palyginus su 2018 metais apyvarta padidėjo 4,31 proc.     
     AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituotas 2019 metų grynasis pelnas 10,8 mln.eurų, tai 5,8  proc. nuo apyvartos.

Teisininkas
G. Keliauskas
 + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt