Publicēts: 2020-02-28 15:45:24 CET
Latvijas balzams
Iekšējā informācija

AS “Latvijas balzams” paziņo neauditētos darbības rezultātus par 2019. gadu

Sabiedrības neauditētais neto apgrozījums 2019. gadā sasniedza 78,6 miljonus eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā 2018. gadā, galvenokārt dēļ pasūtījumu un pārdošanas apjomu pieauguma no galvenajiem klientiem un tirgiem, īpaši no Amberbev International Ltd (iepriekš DDE Holding Ltd), kas nodrošina vienotu apkalpošanu “Amber Beverage Group” starptautiskajiem klientiem, kā arī no Bennet Distributors UAB. Pārskata perioda neauditētā neto peļņa ir 10,05 miljoni eiro, kas ir par 7% lielāka nekā 2018. gadā, pārdošanas apjomu un citu ieņēmumu pieauguma rezultātā.

 

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

I.Geidāns


LB 4Q 2019 LV final.pdf