Paskelbta: 2020-02-28 13:13:12 CET
AB "Snaigė"
Tarpinė informacija

AB "Snaigė" 2019 m. dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė finansinė informacija

Neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2019 m. AB „Snaigė“ uždirbo 0,93 mln. EUR EBITDA. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, tokį EBITDA rezultatą nulėmė vienos iš bendrovės dukterinių  įmonių nesėkminga veikla 2019 metais. „Bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 1,6 mln. EUR neaudituotos nekonsoliduotos EBITDA“, - teigė M. Sologubas, -„tai šiek tiek daugiau nei 2018 m. Šis rodiklis mums yra ne mažiau svarbus, nei bendra konsoliduota EBITDA.“

2019 m.  AB „Snaigė“ pasiekė 32,2 mln. EUR neaudituotą konsoliduotą  apyvartą, tai yra 14 proc. mažesnę nei 2018 m. Šis sumažėjimas susijęs su vieno stambiausių bendrovės klientų Prancūzijoje finansiniais sunkumais, kurie įtakojo ir AB „Snaigė“ apyvartą. Metų eigoje Bendrovei pavyko iš dalies  kompensuoti šiuos praradimus

Mindaugo Sologubo nuomone, vienas svarbiausių bendrovės strateginių tikslų –  produktų portfelio diversifikavimas.  „Portfelio diversifikavimas ateityje padės išvengti sezoniškumo, tokiu būdu užtikrinsime tolygesnę bei efektyvesnę gamybą. Be to, pavienio stambaus kliento praradimas kaip praeitais metais, nebebus toks skausmingas.“- teigė Mindaugas Sologubas.

2020 metais AB „Snaigė“ pradės stambesnės pramoninės šaldymo įrangos gamybą, šiuo metu vykdomi projektavimo bei bandymų darbai. Pramoninio šaldymo kategorijos išplėtimas sustiprins bendrovės konkurencingumą bei didins jos pajamas ateityje.

Buitinių šaldymo prietaisų gamybos vystymas ir produktų portfelio plėtra taip pat išlieka prioritetu  – kaip ir kiekvienais metais Bendrovė atnaujins produktų portfelį bei pristatys naujus gaminius. 

2019 m. bendrovė  savo gaminius eksportavo į daugiau kaip 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalių. Didžiausios pardavimų pajamos buvo gautos iš Vokietijos, Ukrainos, Lietuvos,  Čekijos, Norvegijos.

Mindaugas Sologubas
AB „Snaigė“ generalinis direktorius
Tel. +370 315 56206

Priedas


AB Snaigė 2019 m. 12 menesiu neaudituota konsoliduota tarpine finansine informacija.pdf