Publicēts: 2020-02-28 10:00:00 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par Eiropas Savienības fonda projektu

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” projektu iesniegumu atlases 3. kārtas ietvaros līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 3.kārta” ietvaros tiks veiktas šādas investīcijas:

Nr.p.k. Investīciju nosaukums Indikatīvā cena, EUR bez PVN
1 Vakuuma spiediena impregnēšanas iekārta 430 000,00
2 Divas žāvēšanas krāsnis 90 000,00
3 Universālais frēzēšanas darbgalds 60 000,00
4 Vītņu griešanas virpa 30 000,00
5 Vītņu griešanas virpa ar apstrādes diametru 800mm 40 000,00
6 Instrumentālais vertikālās frēzēšanas darbgalds ar CPV 160 000,00
7 Apaļslīpēšanas darbgalds 180 000,00
8 Aprīkojums vilces asinhrono dzinēju testēšanas stacijas montāžai un uzstādīšanai ar spriegumu
2000-2500V un jaudu līdz 500 kW
200 000,00
9 Iekārta elektronisko bloku un mikroshēmu izgatavošanai 650 000,00
10 Lāzeriekārta ar ciparprogrammēšanas vadību lokšņu materiāla piegriešanai 350 000,00
11 Vertikālās frēzēšanas centrs 160 000,00
12 Daudzfunkcionāls apstrādes centrs gultņu spilvenu apstrādei 450 000,00
13 5 ražošanas ēku vienkāršota atjaunošana 462 000,00
kopā   3 262 000,00

 

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galv.juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv