Publicēts: 2020-02-28 09:04:52 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SAKRET HOLDINGS, AS obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 28. februārī pieņēma lēmumu, ar 2020. gada 2. martu uzsākt SAKRET HOLDINGS, AS obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums SAKRET HOLDINGS, AS
Emitenta saīsinātais nosaukums SAKR
Vērtspapīra ISIN kods LV0000870038
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.08.2024
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 3 790
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 9%
Obligāciju kupona maksājumi četras reizes gadā
30. novembrī
28. februārī
30. maijā
30. augustā
Biržas tirdzniecības kods SAKR090024FA

   

SAKRET HOLDINGS, AS Uzņēmuma apraksts publicēts 2020. gada 26. februārī pieejams šeit.

Sertificētais konsultants BlueOrange Bank, AS līdz 2020. gada 2. martam.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.