Paskelbta: 2020-02-27 15:01:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Teismas paliko galioti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2020 m. sausio 7 d. AB „Ignitis gamyba“ apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytas 2019 m. gruodžio 4 d. AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų galiojimas. 

Bendrovė informuoja, kad Vilniaus apygardos teismas (toliau - Teismas) 2020 m. vasario 27 d. nutartimi AB „Ignitis gamyba“ atskirąjį skundą atmetė ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį. Teismas nusprendė, kad neišnagrinėjus keleto Bendrovės smulkiųjų akcininkų ieškinio ir neištyrus įrodymų, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovų ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka bent tikėtino ieškinio pagrįstumo. 

Primintina, kad 2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.1. Išbraukti visas AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.2. Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.3. Įgalioti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių su teise perįgalioti atlikti visus reikiamus veiksmus ir pateikti visus reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje. 

AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje yra sustabdytas iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje dėl 2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagal keleto smulkiųjų Bendrovės akcininkų ieškinį. 

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt