Avaldatud: 2020-02-27 10:44:33 CET
Tallinna Sadam
Finantskalender

Muudatus ASi Tallinna Sadam 2020. aasta finantskalendris

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 12.05.2020 varem välja kuulutatud 06.05.2020 asemel. Muud kuupäevad finantskalendris jäävad samaks.2020. aastal plaanib Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 22019 IV kv ja 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
28.02.20202019 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
03.04.20202019 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 152020 I kv reisijate- ja kaubaveo mahud
12.05.2020Aktsionäride üldkoosolek
15.05.20202020  auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 282020 II kv reisijate- ja kaubaveo mahud
14.08.20202020 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 412020 III kv reisijate- ja kaubaveo mahud
13.11.20202020 auditeerimata 9-kuu vahearuanne


Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee