Paskelbta: 2020-02-27 08:30:00 CET
Ignitis gamyba
Kita informacija

Correction: „Ignitis gamyba“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.  

Šiuo metu yra vykdomi Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito darbai, kuriuos atlieka UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Auditorius). Su Auditoriumi suderinta, kad išvada apie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovei bus pateikta 2020 m. kovo 6 d.

Atsižvelgiant į tai, audituotos Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos ir Auditoriaus patikrintas metinis pranešimas bus skelbiami 2020 m. kovo 6 d.

Bendrovė pateikia atnaujintą 2020 metų veiklos rezultatų skelbimo kalendorių:

Skelbimo dataSkelbiama informacija 
 2020-01-31Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-02-282019 metų 12 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas tarpinis pranešimas
 2020-02-28Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
 2020-03-06Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą
 2020-03-31Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-04-302020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
 2020-05-29Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-06-30Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-07-31Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-08-312020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
 2020-08-31Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-09-30Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-10-302020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
 2020-11-30Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
 2020-12-30Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai
     

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt