Avaldatud: 2020-02-25 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 25.02.2020, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 23. jaanuaril 2020 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 717,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 5,3%. 2018. aasta müügitulu oli 681,2 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 31,1 miljonit eurot. 2018. aasta puhaskasum oli 30,4 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. majandusaasta auditeeritud aruanne on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i interneti kodulehelt www.tkmgroup.ee.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000

Manus


Tallinna Kaubamaja Grupp MAA 2019 est.pdf