Paskelbta: 2020-02-25 13:00:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų iš anksto pateiktų klausimų

Informuojame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), gavo Bendrovės akcininkų klausimus. Atsižvelgdami į Akcinių bendrovių įstatymo 16¹ straipsnio 1 dalį pateikiame atsakymus pagal akcininkų pateiktus klausimus:

1. Kokia yra sandorio, kuriuo siekiama įsigyti plaukiojančią suskystintų dujų laivą-saugyklą, galutinė kaina, dėl kurios AB „Klaipėdos nafta“ 2020-02-26 neeiliniame akcininkų susirinkime siūloma balsuoti dėl paskolos sutarties su Šiaurės investicijų banku sudarymo? Kokia aukščiau nurodyto sandorio dalis bus skolinamasi iš Šiaurės investicijų banko?

Pateiktas klausimas nėra susijęs su 2020-02-26 šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.

Pažymime, kad atsakymas į šį klausimą jau buvo pateiktas 2019-12-11. Nuoroda: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=914834&messageId=1152654

2. Kiek AB „Klaipėdos nafta“ (įskaitant ir susijusias įmones) jau kainavo ir kiek papildomai AB „Klaipėdos nafta“ kainuos 2020-02-26 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodytų užtikrinimo priemonių suteikimas?

Pateiktas klausimas nėra susijęs su 2020-02-26 šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. 

Papildomai nurodome, kad užtikrinimo priemonių suteikimo kaina susideda iš privalomų valstybės registro mokesčių, notaro atlyginimo ir kitų tokiems sandoriams taikomų rinkliavų, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3. Kokia yra Subačiaus naftos terminalo, dėl kurio įkeitimo bus balsuojama 2020-02-26 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vertė?

Pateiktas klausimas nėra susijęs su 2020-02-26 šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.

Pažymime, kad atsakymas į šį klausimą jau buvo pateiktas 2019-12-11. Nuoroda: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=914834&messageId=1152654

4.  Kokia yra visų esamų ir būsimų AB „Klaipėdos nafta“ gautinų sumų (Saugumo dedamosios) vertė ir/arba prognozuojama vertė?

Pateiktas klausimas nėra susijęs su 2020-02-26 šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.

Pažymime, kad atsakymas į šį klausimą jau buvo pateiktas 2019-12-11. Nuoroda: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=914834&messageId=1152654

5. Kokio dydžio išlaidas patirs AB „Klaipėdos nafta“ skolinantis iki 160 mln. EUR iš Šiaurės investicijų banko fiksuotomis ar kintamomis palūkanomis ir kokią įtaką šioms išlaidoms turės prašomos išmokėti kredito dalies dydis?

Bendrovės skolinimosi išlaidos tiesiogiai priklausys nuo planuojamos skolintis sumos. Galutinį paskolos dydį lems plaukiojančios suskystintų gamtinių dujų laivo-saugyklos kaina ir su tuo susijusių techninių ir finansinių aplinkybių visuma. Pažymime, kad skolinimo išlaidos Bendrovei bus kompensuojamos per SGD saugumo dedamąją.Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594