Paskelbta: 2020-02-25 12:05:41 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. vasario 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-02-25 12:05 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. vasario 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,0903 78,253 4883,5035 199849,4591
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,3742 9439,7062 44,0363 761664,0014
INVL Baltijos fondas 38,1366 15,897851 240,324679 247531,960699

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com