Publicēts: 2020-02-24 15:35:08 CET
Baltic Telekom
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Baltic Telekom” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Baltic Telekom” (vienotais reģ. nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Baltic Telekom” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2020.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības “Baltic Telekom” telpās.

Darba kārtība:

  1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
  2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
  3. 2019.gada pārskata apstiprināšana.
  4. 2019.gada zaudējumu segšana.
  5. Akciju sabiedrības “Baltic Telekom” nosaukuma maiņa, grozījumu izdarīšana statūtos.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2020.gada 22.aprīlī – no plkst. 09.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Baltic Telekom” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2020.gada 14.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrībasBaltic Telekomkārtējā akcionāru sapulcē 2020.gada 22.aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2020.gada 20.marta līdz 2020.gada 21.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrībā “Baltic Telekom”, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības „Baltic Telekom” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 650 700.

Akciju sabiedrības „Baltic Telekom” valde.

         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010
         Tel.: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel.: +371 67783601
         e-mail: gene@baltictelekom.lv
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         "Law Office Spridzāns" SIA
         Tel.: +371 26712718
         e-mail: svetlana.hramcenko@spridzans.lv