Paskelbta: 2020-02-24 11:06:25 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020 m. vasario 24 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670036
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB08025A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB08025A
Atsiskaitymo data 2020-02-26
Išpirkimo data 2025-11-21
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,8
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,040
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,015
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,000
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 132 200 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 800 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 51 000 000,00
Apyvarta, EUR 53 491 745,16

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.