Paskelbta: 2020-02-21 12:37:03 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. vasario 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-02-21 12:37 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. vasario 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 43,4114 776,3422 222,9507 204156,6957
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,4005 2,3585 0 751662,4963
INVL Baltijos fondas 38,8119 0 103,861259 247777,903749

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com