Avaldatud: 2020-02-20 16:30:00 CET
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

Pro Kapital teavitab võlakirjade (ISIN SE0006504379) ennetähtaegsest lunastamisest

19. veebruaril, 2020. aastal teatas AS Pro Kapital Grupp (“Pro Kapital”), et otsustas emiteerida uued, tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjad, lunastustähtajaga 2024. aastal. Emissioonist laekuvaid vahendeid  kasutatakse Pro Kapital olemasolevate võlakirjade 2015/2020 ISIN SE000650437 täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks (“Olemasolevad Võlakirjad”). Pro Kapital teavitab nüüd Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise tingimustest.

20. veebruaril, 2020. aastal, saatis Pro Kapital tagasivõetamatu teatise Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegsest lunastamisest kõikidele Euroclear Swedeni registris 19. veebruari, 2020. aasta seisuga registreeritud võlakirjade omanikele ja volitatud esindajate kaudu registreeritud (rootsi keeles förvaltare) võlakirjade omanikele. Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise tähtpäev on 17. märts, 2020. aastal. Vastavalt Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise tingimustele lunastatakse 279 võlakirja summas, mis vastab 101%-le võlakirja nominaalväärtusest, so 101 000 eurot iga Olemasoleva Võlakirja kohta.

Täielik lunastussumma iga Olemasoleva Võlakirja kohta (koos ja kaasaarvatud lunastuspäevani arvutatud akumuleerunud ja tasumata intressidega) on 103 355,56 eurot ning see tasutakse igale isikule, kes on 10. märtsi, 2020. aasta tööpäeva lõpu seisuga (record date ja ex date) registreeritud Euroclear Swedeni poolt peetavas registris Olemasolevate Võlakirjade omanikuna. Seoses täieliku lunastamisega Olemasolevate Võlakirjade noteerimine Nasdaq Stockholm väärtpaberi turul lõpetatakse.

Käesolev teade on informatiivne ja seda ei peaks tõlgendama kui Pro Kapitali pakkumist osta või müüa Pro Kapitali mis tahes väärtpabereid.

Täiendava informatsiooni saamiseks, palun võtke ühendust:

Paolo Michelozzi, AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees
paolo.michelozzi@prokapital.com

Angelika Annus, AS-i Pro Kapital Grupp finantsjuht
angelika.annus@prokapital.com

AS Pro Kapital Grupp (www.prokapital.com) on üks Eesti juhtivaid kinnisvaraarendajaid, mis arendab mahukaid äri- ja elamukinnisvara projekte Eestis, Lätis ja Leedus. Alates Pro Kapitali asutamisest 1994. aastal on ettevõte viinud lõpule enam kui 20 arendusprojekti müüdava kogupinnaga üle 250 000 ruutmeetri. 2018. aasta lõpu seisuga töötas grupis Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal kokku 89 inimest. AS Pro Kapital Grupp aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: +372 6144 920
e-post: allan.remmelkoor@prokapital.ee